Dokumenty do przesyłki

Proces wysyłki wymaga kilku czynności przygotowawczych. Pierwszą z nich jest wypełnienie dokumentów przewozowych. Zapraszamy do zapoznania się krok po kroku z zasadami wypełniania kilku niezbędnych dokumentów, które towarzyszą Twoje przesyłce od odbioru do doręczenia.

Standardowy List Przewozowy Siódemka S. A

W procesie odbioru i doręczenia przesyłki kluczową rolę gra List przewozowy - jest to najwazniejszy dokuemnt definiujący przede wszystkim adres doręczenia przesyłki oraz wszystkie jej parametry wpływające na czas, sposób oraz koszt jej doręczenia.Jeden list przewozowy załącz do jednej przesyłki wysyłanej na jeden adres.
W przypadku, gdy przesyłka składa się z wielu paczek, wysyłanych na jeden adres, nie zapomnij nakleić (lub poproś naszego kuriera by to zrobił) naklejki określającej ilość paczek. Oryginał listu przewozowego zostanie pozostawiony przez kuriera u Ciebie jako potwierdzenie nadania przesyłki. Zatrzymaj go, numer podany na liście będzie identyfikował Twoją przesyłkę w trakcie całego procesu doręczenia.
Składając swój podpis akceptujesz ogólne warunki świadczenia usług transportowych i kurierskich świadczonych przez Siódemka S. A.

Jak poprawnie wypełnić list przewozowy?

List przewozowy jest najważniejszym dokumentem kurierskim, zawierającym najważniejsze informacje o przesyłce. Poprawne i czytelne wypełnienie wszystkich rubryk eliminuje pomyłki i opóżnienia w doręczeniach. Poniżej znajdziesz opis wszystkich pól listu przewozowego oraz informację o danych, jakie należy w nich umieścić.

 1. Stacja Nadania - Wypełnia Nadawca
 2. Stacja nadania i numer zlecenia - wypełnia kurier
 3. Stacja nadania i numer zlecenia - jak wyżej
 4. Forma płatności - Wypełnia Nadawca zaznaczając odpowiednią formę płatności
 5. Dane adresowe nadawcy (nazwa firmy, imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon kontaktowy, adres e-mail) - wypełnia Nadawca
 6. Nadanie w oddziale - Należy zaznaczyć gdy przesyłka została nadana w Oddziale Siódemka
 7. Dane adresowe odbiorcy (nazwa firmy, imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer kontaktowy, adres e-mail) - wypełnia Nadawca
 8. Odbiór w oddziale - po znaznaczeniu tej opcji Przesyłka będzie oczekiwała na odbiorcę w najbliższym oddziale doręczającym
 9. Płatnik (nadawca, odbiorca, trzecia strona) - Należy zaznaczyć kto płaci za przesyłkę
 10. Nr klienta Siódemka i NIP - Wypełnia nadawca
 11. Tabela wag/ilości paczek - Ilość elementów do 31,5 kg w poszczególnych przedziałach wagowych
 12. Wartość Usługi - Wypełnia Kurier
 13. Wymiary paczki/palety - Należy wypełnić dla przesyłek niestandardowych podając wszystkie wymiary
 14. Rodzaj usługi - Wybór odpowiedniego rodzaju usługi w serwisie lokalnym lub krajowym
 15. Usługi dodatkowe - Opłaty za usługi dodatkowe wybrane przez nadawcę
 16. Dopłaty - Wypełnia Kurier –dopłaty do usług stosowane w serwisie krajowym i lokalnym
 17. Ubezpieczenie/Uwagi - Wypełnia Nadawca zaznaczając ubezpieczenie i podając wartość ubezpieczenia przesyłki
 18. Opis zawartości przesyłki - Wypełnia nadawca w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia przesyłki
 19. Pobranie Należności - Prosimy o zaznaczenie wybranej usługi pobranie i uzupełnienie kwoty pobrania oraz numeru konta, na który powinna zostać zwrócona  kwota. W przypadku, gdy nie zostanie uzupełniony nr kont, pieniądze zostaną przesłane przekazem pocztowym na adres Nadawcy
 20. Podpis nadawcy - Potwierdzenie przez nadawcę swoim podpisem przesyłki oraz prawdziwości zawartych danych na liście przewozowym
 21. Podpis odbiorcy - Pole wypełnia odbiorca przesyłki lub kurier w przypadku gdy pozostawia awizo

Wygodny i najszybszy sposób przygotowania dokumentów

Do dyspozycji wszystkich naszych Klientów oddajemy zaawansowaną aplikację wysyłkową WebMobile7. Dzięki naszej aplikacji WebMobile7, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu będziesz mógł w szybki i wygodny spośób przygotować oraz samodzielnie wydrukować list przewozowy. Dostęp do aplikacji może otrzymać każdy, kto wysłał zamówienie odbiroru swojej przesyłki przez naszego kuriera. Jednorazowy kod, będący podstawą tego dostępu zostanie Ci udostępniony przez Dział obsługi KLienta na życzenie, pod numerem telefonu: 22 777 77 77.